Ulla och Stig Holmquistpristagare utsedd

Pressmeddelande
10 november 2008

Bengt Långström, professor i radiofarmaceutisk organisk kemi vid Uppsala universitet, tilldelas ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris, Ulla och Stig Holmquists pris i organisk kemi.

Professor Bengt Långström får priset för din visionära världsledande forskning inom organisk kemi med inriktning mot syntes av medicinskt viktiga föreningar som innehåller den kortlivade isotopen kol-11. Hans forskning ligger till grund för många av de stora framsteg som gjorts inom PET (positron emission tomografi), en teknik som används för diagnos av sjukdomar vid ett stort antal ledande sjukhus i världen. Metoden används också vid utveckling av nya läkemedel.

- Bengt Långström är en internationellt ledande forskare med stor lyskraft inom detta område. Han bryter ny mark i gränsområdet mellan kemi och biologi samt mellan akademi och industri. Han är en mycket värdig pristagare, säger rektor Anders Hallberg.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Förslag till pristagare bereds av respektive dekan för teknisk- naturvetenskapliga fakulteten, kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten. Beslut fattas av rektor.

Årets pris, 850 000 kronor, överlämnas vid vinterpromotionen den 23 januari.

Mer information om priset, kontakta Iréne Johansson, 018-471 17 04, irene.johansson@uadm.uu.se