France Mentré ny hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten

Pressmeddelande
6 oktober 2017

France Mentré, professor i biostatistik vid INSERM – Universitet Paris Diderot i Frankrike, har utsetts till hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten. Hon utvecklar metoder för att optimera modellbaserad design och analys av kliniska läkemedelsstudier. Till exempel bidrog hon under ebolaepedemin med beräkningar som låg till grund för hur ett av de nya läkemedlen mot sjukdomen ska doseras.

France Mentré är biomatematiker, biostatistiker och läkare. Målet med hennes forskning har varit att utvinna så mycket relevant information som möjligt på ett etiskt, praktiskt och kostnadseffektivt sätt. Grunden för att göra detta vilar på matematiska modeller som beskriver tidsförloppet av underliggande fysiologiska, patofysiologiska och farmakologiska processer. Sådana modeller kan tillåta en integrering av informationen från patientdata av olika typer: från vad läkemedelnivåerna är i blodet och hur dessa påverkar fysiologin, över markörer av sjukdomsprocessen till symptom och överlevnad. Beräkningarna syftar till att fastställa samband mellan terapi och behandlingssvar samt att klargöra i vilken grad patienter reagerar olika på behandlingen. Om skillnaderna mellan patienter är stor kan modellerna också utgöra en grund för hur man bäst ska individualisera läkemedelsbehandlingen.

På grund av den stora datamängden och de ofta komplicerade modellerna är beräkningarna ofta komplexa. France Mentré har bidragit med att utveckla beräkningsmetoder för dessa modeller. Hon har också varit en pionjär för hur man på det mest informativa sätt kan utforma de studier som ska ligga till grund för att datainsamlingen samt hur man ska utvärdera att de föreslagna matematiska modellerna är en adekvat beskrivning av insamlade data. Hon har också tillämpat sina metoder, framförallt rörande läkemedel mot cancer och infektioner. Hon bidrog till exempel under ebolaepidemien med de beräkningar som låg till grund för hur ett av de nya läkemedel som används, favipiravir, nu doseras.

France Mentré har samarbetat och samarbetar fortfarande på olika sätt med forskare och forskarstuderande vid Uppsala universitet. Till exempel har sex doktorander från institutionen för farmaceutisk biovetenskap haft sitt halvtidsseminarium vid hennes universitet i Paris och nio vetenskapliga artiklar har publicerats tillsammans med forskare från Uppsala universitet.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Kontaktperson:
Mats Karlsson, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, tel: 070-4250780
e-post: Mats.Karlsson@farmbio.uu.se