Ny studie kan förbättra behandling av neuroendokrina tumörer

Pressmeddelande
2017-10-24

Patienter med neuroendokrina tumörer som spridit sig utanför tarmen bör inte opereras innan de uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som publiceras i JAMA Oncology.

Cancervårdens riktlinjer har länge föreskrivit att patienter med mindre neuroendokrina tarmtumörer ska opereras så snart en tumör konstaterats trots att den spridit sig till andra organ. Nu visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet att kirurgiska ingrepp som utförs innan patienten uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom inte påverkar överlevnadslängden. Däremot medför de ökad risk för komplikationer, bland annat i form av tarmvred, som kan föranleda behov av ytterligare operationer.

– Förloppet är relativt vanligt eftersom små neuroendokrina tumörer ofta upptäcks först när de spridit sig utanför tarmen, vanligtvis till levern, och då förordas snar operation. Men vi har i vår studie följt upp 363 patienter som behandlats sedan 1985, och hittar inget som tyder på att kirurgiska ingrepp utförda inom sex månader efter ställd diagnos skulle ge bättre resultat än icke-kirurgisk behandling till dess att patienten uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom såsom smärta eller tecken till tarmvred, säger Peter Stålberg, adjungerad professor och en av författarna till den nya artikeln.

Resultaten kan redan inom kort påverka praxis inom cancervården, då svenska riktlinjer för behandling ska ses över hösten 2017 och de europeiska riktlinjerna är föremål för översikt 2018.

– Vi hoppas att våra resultat får stor betydelse, dels genom mer effektiv användning av vårdens resurser, men framför allt för de många patienter som i framtiden löper minskad risk för onödiga operationer och komplikationer, säger Olov Norlén, en annan av studiens författare.

Forskarna bakom resultaten förbereder nu en prospektiv randomiserad studie där de kommer att göra ytterligare jämförelser av effekter mellan tidiga kirurgiska ingrepp och att avvakta med operation till patienten uppvisar bukrelaterade sjukdomssymptom.

För mer information kontakta Peter Stålberg, tel: 018-611 4611, e-post: Peter.Stalberg@surgsci.uu.se eller Olov Norlén, tel: 073-937 15 30, e-post: Olov.Norlen@surgsci.uu.se

Kosmas Daskalakis, Andreas Karakatsanis, Ola Hessman, Heather C. Stuart, Staffan Welin, Eva Tiensuu Janson, Kjell Öberg, Per Hellman, Olov Norlén, Peter Stålberg (2017) Association of a Prophylactic Surgical Approach to Stage IV Small Intestinal Neuroendocrine Tumors With Survival, JAMA Oncol. doi:10.1001/jamaoncol.2017.3326
 

Läs mer om endokrinkirurgisk forskning vid Uppsala universitet.

Hör JAMA:s podcast med forskarna bakom studien.