Fredrik Palm får Eric K. Fernströms Svenska Pris

Pressmeddelande
25 oktober 2017

Den åttonde november tar Fredrik Palm emot Eric K. Fernströms Svenska pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare 2017. Han får priset för sin banbrytande och nydanande forskning om hur hypoxi står som central mekanism till utvecklingen av diabetesskador på njuren samt uppvisande av möjliga behandlingsvägar för att lindra dess effekter.

Medicinska och farmaceutiska fakultetens priskommitté vid Uppsala universitet har beslutat att tilldela Fredrik Palm, professor och forskningsledare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, årets Eric K. Fernströms Svenska pris.

Priset delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare som ännu inte fyllt 45 år och som är verksamma vid en svensk medicinsk fakultet. Fakulteterna i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund utser en pristagare var. Prissumman är på 100 000 kronor och får inte delas. Priset delas ut på Forskningens dag i Lund den 8 november.

Läs mer om Fredrik Palms forskning.

Läs mer om Eric K. Fernströms Svenska pris.

För mer information kontakta Eva Tiensuu Janson, ordförande för priskommittén, tel: 018-611 4289, e-post: Eva.Tiensuu_Janson@medsci.uu.se