Europaperspektiv 2018: Ledande forskare om EU i en världsordning under omvandling

Pressmeddelande
2018-01-25

Vid årets Europaperspektivseminarium ger nio ledande svenska forskare sin syn på hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken. Att grundpelarna i den liberala världsordningen utmanas av starka krafter både inom och utom EU utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar.

Europaperspektiv 2018 är den tjugoförsta årgången av den tvärvetenskapliga årsboken och den presenteras av författarna vid ett publikt seminarium med 400 deltagare på Norra Latins konferenscenter i Stockholm. Som gästtalare medverkar Carl Bildt, tidigare utrikesminister, och Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Forskarna möts i tre paneler för att diskutera EU:s roll i en världsordning under omvandling på en rad centrala områden:

Vilken betydelse har Brexit för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter? På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA driver en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlingsutrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala regler undermineras? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de globala maktförskjutningar som pågår

Dagen avslutas med en paneldiskussion med Eva Svedling, statssekreterare vid utrikesdepartementet, Annika Ström Melin, journalist på Dagens Nyheter och Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom. Moderator är Cecilia Garme.

Seminariet arrangeras i samband med lanseringen av Europaperspektiv 2018: EU i en världsordning under omvandling. Europaperspektiv ges ut av universitetens nätverk för Europaforskning, med redaktion vid Uppsala universitet, och årets bok är den tjugoförsta årgången.

När: onsdagen den 7 februari 2018 klockan 13–17
Var: Norra Latins konferenscenter, Drottninggatan 71B, Stockholm,
Anmälan till: www.europaperspektiv.se/bokseminarium.aspx

Se hela programmet här: www.europaperspektiv.se

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Sista anmälningsdag är 2 februari. Vid frågor kontakta forskningssamordnare Niklas Bremberg, e-post: niklas.bremberg@statsvet.uu.se.