Nya anslag till matematikforskare vid universitetet

26 mars 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, beviljat anslag till en rad forskare inom matematik för att stärka den svenska forskningen på området. Två av anslagen går till Uppsala universitet.

Genom ett forskningsprogram som dels ska ge de bästa unga forskarna i Sverige internationell erfarenhet och som dels ska göra det möjligt att rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige vill Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stärka den matematiska forskningen.

En av forskarna som får del av anslaget är Michael Jakobson som för närvarande är professor vid University of Maryland, USA. Han kommer, tack vare anslaget, vara gästprofessor vid matematiska institutionen vid Uppsala universitet.

Michael Jakobson kommer att arbeta med ett forskningsprojekt projekt där man utvecklar nya matematiska tekniker för studier av en- och tvådimensionella dynamiska system. Dynamiska system har sitt ursprung i Isaac Newtons celesta mekanik och studerar hur systemen utvecklas i tiden. Dynamiska system har med framgång visat sig kunna beskriva fenomen inom så skilda områden som astronomi, meteorologi, finansmarknader samt flertalet biologiska och medicinska system, från fiskpopulationer till epidemiologi.

Den andre forskaren som får del av anslagen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Martin Herschend. Pengarna ska användas till en postdoktoral tjänst för att rekrytera en forskare från utlandet till gruppen för algebra vid matematiska institutionen, Uppsala universitet.

Det aktuella forskningsprojektet handlar om matematisk grundforskning, närmare bestämt om representationsteori. Det är ett område där man studerar olika abstrakta matematiska objekt med hjälp av linjär algebra. Linjär algebra har skapats som ett sätt att lösa linjära ekvationssystem med hjälp av matriser vilka infördes av den tyske matematikern och filosofen Gottfried Wilhelm von Leibniz i slutet av 1600-talet.