Nyheter och press

Allt mer inblandning i interna konflikter försämrar fredschanserna

Pressmeddelande
2008-12-19

Den nyss publicerade årliga rapporten States in Armed Conflict från Uppsala konfliktdataprogram (UCDP) vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, innehåller såväl positiva som negativa nyheter om utvecklingen av konflikter i världen.

Rapporten upprepar den tidigare observationen att den allmänna nedgången i antalet väpnade konflikter sedan tidigt 1990-talet nu definitivt avstannat. I stället ökade antalet sådana konflikter i världen från 2006 till 2007, dock är större krig (där de döda i strider under ett år överskrider 1 000) fortfarande på en historiskt sett låg nivå. När år 2008 går mot sitt slut kan vissa andra trender också identifieras.

- Vi kan notera att 2008 ser ut att bli det femte året i rad utan en mellanstatlig konflikt. Perioden är därmed den längsta utan mellanstatliga konflikter som har registrerats sedan 1946, säger Lotta Harbom, ledare för datainsamlingen inom programmet.

En påtaglig och komplicerande nyhet är att konflikterna har sett en ökande grad av internationalisering, d.v.s. aktiv inblandning av utländsk trupp i ett lands interna konflikt.

- Många av dessa konflikter hänger samman med det så kallade kriget mot terrorismen, säger forskaren Ralph Sundberg.

Det USA-ledda kriget mot terrorismen har medfört att en rad interna konflikter blivit höggradigt internationaliserade. Kriget i Irak är endast ett exempel, även i Afghanistan är den internationella inblandningen nu ansenlig, med stridande förband under NATO-flagg från ett stort antal västerländska stater, däribland Sverige. USA:s och dess allierades konflikt med al-Qaeda har fortsatt i en rad olika länder.

Den inomstatliga konflikten i Somalia har ett påtagligt engagemang från etiopiska trupper under 2008. Dessa trupper gick in i Somalia redan 2006 för att stödja en bräcklig övergångsregering mot de så kallade islamiska domstolarna.

Under 2008 finns ytterligare prov på internationalisering. Den fredsprocess som pågått mellan Ugandas regering och LRA sedan 2006 verkar nu helt ha fallit samman, och i mitten av december attackerade Uganda, tillsammans med Demokratiska Republiken Kongo och Sudan, rebellernas baser i östra Kongo. I Afrika är det vidare oklart i vilken utsträckning Rwanda är inblandat i striderna i östra Kongo. Mycket tyder på att Rwandas regering ger avsevärt stöd till Laurent Nkundas rebeller, som är ansvariga för den senaste flyktingströmmen i landet. Ytterligare ett fall är Rysslands inblandning i konflikten mellan Georgien och utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abchazien i augusti 2008.

- Denna nivå av negativ internationalisering har inte setts sedan början av 1980-talet, säger professor Peter Wallensteen, ledare för programmet.

Han menar att den försvårar möjligheterna till fredlig lösning och ökar riskerna för att konflikter ska sprida sig till angränsande länder. Konflikten i Afghanistan har redan påtagliga negativa effekter för Pakistan och därmed indirekt också för Indien. De lokala aktörerna förlorar också inflytande i förhållande till de starkare externa staterna. De kan ha egna intressen av att fortsätta konflikterna.

Rapporten kan beställas från institutionen för freds- och konfliktforskning genom e-post till ulla.oberg@pcr.uu.se


För mer information, kontakta:

Peter Wallensteen, 018-471 23 52, e-post: Peter.wallensteen@pcr.uu.se
Ralph Sundberg, 018-471 63 06, e-post: Ralph.sundberg@pcr.uu.se
Lotta Harbom, 018-471 71 79, e-post: lotta.harbom@pcr.uu.se

Ladda ner som:  PDF-dokument