Nyheter och press

Attraktiv hane med bra bo minskar risk för otrohet

Pressmeddelande
2009-01-12

De senaste årtiondenas molekylärbiologiska framsteg har visat att otrohet är mycket vanligare hos socialt monogama arter än vad man tidigare trott, bland annat hos många fågelarter. Mårten Hjernquist visar i ett delarbete av sin avhandling att hanars attraktivitet, miljön och växelverkan dem emellan påverkar otrohet hos halsbandsflugsnappare. Han försvararade sin avhandling vid Uppsala universitet den 9 januari 2009.

Hjernquist, Mårten B.

Living in a Variable Environment

ISBN: 978-91-554-7369-3

Halsbandsflugsnapparen är en liten tätting som häckar på Gotland och Öland. En hane och en hona bildar par och båda föräldrarna tar hand om och matar ungarna tillsammans, vilka är omkring sex till antalet. Trotts deras monogama levnadssätt så tar ungefär var tredje pappa hand om och matar ungar som han inte är biologisk fader till.

Att vara en attraktiv hane, med ett stort ornament, minskar däremot risken för otrohet. Men det räcker inte med att bara vara attraktiv, bäst går det för attraktiva hanar som även lyckats få tag i en boplats av hög kvalité. Attraktiva hanar med en sämre boplats riskerar därför även de att ta hand om ungar som de inte är biologisk far till.

Höga tätheter av individer leder ofta till mer interaktioner och konflikter mellan individer. Hur många par halsbandsflugsnappare det häckar inom ett skogsområde påverkar även det faderskapet. Att vara en attraktiv hane spelar ingen roll i låga tätheter där sannolikheten för otrohet inte är beroende av en hanens utseende. I höga tätheter med många potentiella "utomäktenskapliga" fäder är det däremot av mycket stor vikt. Attraktiva hanar föder upp fler av sina egna biologiska avkommor jämfört med mindre attraktiva hanar i områden med många konkurrenter.

- Resultaten visar på att processer av sexuell selektion är beroende och påverkas av miljön. Att förstå hur miljön och evolutionära processer växelverkar är en förutsättning för att vi ska förstå varför otrohet förekommer inom socialt monogama arter och de underliggande evolutionära processerna som kan förklara arters olika parningssystem, säger Mårten Hjernquist.

För mer information kontakta Mårten Hjernquist på 073 - 986 22 66 eller marten.hjernquist@ebc.uu.se

Relaterade bilder:
pm_halsbandsflugsnapp3 pm_halsbandsflugsnapp2 pm_halsbandsflugsnapp1