Nyheter och press

Uppsala universitet och Uppsala kommun i samarbete om IT-utbildning

2008-12-21

Uppsala universitet och Uppsala kommun har skrivit ett avtal om samarbete inom ett masterprogram i människa-datorinteraktion.

Inom masterprogrammet i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet arbetar man med en projektbaserad pedagogik som syftar till att studenterna ska bygga upp en portfölj av resultat som är direkt relevant när de söker jobb efter avslutad utbildning. Utbildningen består dels av teoretisk undervisning, dels av praktiska uppgifter i form av projektarbeten.

Samarbetsavtalet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun ska ge ömsesidig nytta för båda parter – studenterna får praktisk övning i reella uppdrag och kommunen får möjlighet att genomföra mindre projekt och utredningar. Avtalet gäller i två år.

- Samarbetet med Uppsala kommun ger studenterna möjlighet att använda sina kunskaper i verkliga situationer, säger professor Mats Lind, institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala universitet.

- Förhoppningen är att vi kan utveckla det här i framtiden och ta tillvara den kompetens som finns vid Uppsala universitet, säger Lena W Jansson, informationschef vid Kommunledningskontoret i Uppsala kommun.