Uppsala universitet och Högskolan i Gävle stärker samarbetet

Pressmeddelande
2008-01-22

Uppsala universitet och Högskolan i Gävle stärker samarbetet på samtliga nivåer inom utbildningen. Avtalet som undertecknades idag ska bland annat erbjuda ökade valmöjligheter för studenterna, men också öppna upp för samarbete på lärar- och forskarnivå.

Uppsala universitet och Högskolan i Gävle har även tidigare samarbetat kring masterprogram och forskarutbildningar, men då endast på institutionsnivå. Det nya, femåriga avtalet är lärosätesövergripande och omfattar utbildning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Genom samarbetet vill man bredda rekryteringsunderlaget och skapa en större social mångfald inom utbildningarna, samt kunna erbjuda utbildningar med större bredd och fler valmöjligheter än tidigare. Handledare och lärare kommer också att kunna arbeta vid båda lärosätena, varigenom kompetensen kan breddas och utvecklas. För att följa upp resultaten av samarbetet ska ett samverkansorgan på ledningsnivå inrättas med representanter från de båda lärosätena. - Jag är mycket glad att avtalet kommer till stånd. Det kommer att gagna utbildningen på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå, säger rektor Anders Hallberg vid Uppsala universitet. - Avtalet ger bättre möjligheter för våra studenter att fortsätta till högre nivåer och för våra lärare att vara delaktiga i utbildning på dessa nivåer säger rektor Leif Svensson vid Högskolan i Gävle. För mer information, kontakta förra planeringschefen Ulla Myhrman, Uppsala universitet, 018-50 53 16, e-post: Ulla.Myhrman@uadm.uu.se eller förvaltningschef Marianne Wictorin, Högskolan i Gävle, 026-64 85 20, 070-326 85 20.