Vinterpromotion med många priser

Pressmeddelande
2008-01-22

70 doktorer och 21 hedersdoktorer promoveras den 25 januari i Universitetshusets aula. Bland hedersdoktorerna märks bland andra författaren och litteraturvetaren Umberto Eco och Staffan Runestam, som tillgängliggjort ärkebiskopen Nathan Söderbloms arkiv vid Uppsala universitetsbibliotek. I samband med promotionen delas flera priser och medaljer ut.

Vid årets vinterpromotion kommer 70 doktorer och 21 hedersdoktorer att promoveras. Bland de doktorerna kommer de flesta från medicinska fakulteten (27 personer) och teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (27 personer). På programmet står också en föreläsning av avgående skytteanske professor Leif Lewin över ämnet ”Blir man snällare av att samarbeta?” (talet läggs efteråt ut på www.uu.se), musik av Lars-Erik Larsson framförd av Kungliga Akademiska kapellet och ett musikaliskt mellanspel med sång av operasångerskan Miriam Treichl. Priser och medaljer som delas ut under promotionen: - Björkénska priset till Svante Björck, professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet och Astrid Gräslund, professor i biofysik vid Stockholm universitet. http://info.uu.se/press.nsf/pm/bjorkenska.priset.id10B.html - Rudbeckmedaljen till John Sjöquist, professor emeritus i medicinsk och fysiologisk kemi samt Bengt Westermark, professor i tumörbiologi och Cancerfondens forskningsnämnds ordförande. http://info.uu.se/press.nsf/pm/rudbeckmedalj.linnemedalj.idCE3.html - Linnémedaljen i guld till Allan Ellenius, professor emeritus i konstvetenskap. http://info.uu.se/press.nsf/pm/rudbeckmedalj.linnemedalj.idCE3.html - Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi till Torbjörn Frejd, professor vid Lunds universitet. http://info.uu.se/press.nsf/pm/ulla.och.id5C2.html - Geijerspriset till forskarna Carl Henrik Carlsson och Magnus Eklund för deras doktorsavhandlingar vid Uppsala universitet. http://info.uu.se/press.nsf/pm/rudbeckmedalj.linnemedalj.idCE3.html - Oscarspriset till Eleonor Alhager, juridiska institutionen, och Wendelin Reich, sociologiska institutionen. http://info.uu.se/press.nsf/pm/diabetesforskare.o.id671.html - Martin H:son Holmdahlstipendiet till Anna Jonsson, forskare vid institutionen för euroasiatiska studier. Hon forskar på frågor om mänskliga rättigheter, men har också starkt engagerat sig i dessa frågor utanför universitetet. Hennes avhandling från 2005 handlade om mänskliga rättigheter i Ryssland. Därefter har hon vidgat sitt forskningsområde bland annat till den svåra frågan om människohandel. Doktorspromotionen börjar kl. 12.15. Aulan öppnas kl. 11.30. Platserna ska vara intagna kl. 12.00 Hela programmet: http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/96907EFC4A474210C12571410042F748?OpenDocument Lista över alla som promoveras: http://info.uu.se/uadm/dokument.nsf/sidor/82B1628982E6C0E5C12573D1003446FC?OpenDocument För ytterligare information, kontakta akademiintendent Per Ström, tel. 018-471 1875, 070-425 00 38 eller e-post: Per.Strom@uadm.uu.se eller biträdande akademiintendent Johan Sjöberg, 018- 471 17 20, 070-425 00 23, Johan.Sjoberg@uadm.uu.se