Årets bästa pedagoger!

27 maj 1999

En adjunkt på lärarutbildningen, en lektor i psykologi, en molekylärbiolog, en litteraturvetare och en farmaceut. Spännvidden är stor bland dem som utsetts till årets bästa lärare vid Uppsala universitet. Det är trettonde året som pedagogiska priset delas ut efter förslag från bl a studenterna. De fem pristagarna får vardera 10 000 på studentkårens vårfest i helgen i Botan.

Lars Burman, är lektor vid litteraturvetenskapliga institutionen och har varit anställd vid universitetet sedan 1988. Född i Sundsvall 1958, men uppvuxen i Arvika. – Vad jag gillar med mitt arbete? Kontakten med studenterna och det lyckade seminariesamtalet. Tillfredsställelsen när lagspelet fungerar och studenterna (och läraren) lämnar salen med nya tankar. Med hårt arbetande hustru och tre barn är fritiden knapp. Men priset kommer väl till pass. Nya löparskor kan t ex behövas. Fler böcker finns ständigt behov av och i brist på fritidshus i Italien att tillbringa vintrarna i får det bli pasta, prosciutto och chianti som näring åt drömmarna... Eva Hedberg, adjunkt vid Institutionen för lärarutbildning kom till Uppsala universitet och sin gamla födelsestad Uppsala från Idrottshögskolan i Stockholm 1990. Här undervisar hon blivande lärare och förskollärare i idrott, hälsa och specialpedagogik. Yrkesvalet går hand i hand med de intressen som präglar hennes fritidsaktiviteter. – Sportintresset är naturligt mot min bakgrund som tävlingsgymnast (3-faldig svensk mästarinna i Rytmisk Sportgymnastik). Skidor, långfärdsskridskor och tennis hör till favoritsysselsättningarna. Som ”motvikt” ägnar jag mig också åt läsning och klassisk musik. Kanske blir det musikintresset som avgör hur priset investeras. Nu kan det bli en resa till teatrar och musikaler i London. Ett sätt att fylla på batterierna inför ett nytt läsår. – Jag stimuleras ständigt av att möta studenterna på förskole- och grundskollärarprogrammen och ta del av deras funderingar om barns uppväxtvillkor och läroprocessen. Matti Nikkola, född 1961 i Lappo, Finland, anställdes vid Uppsala universitet 1996. Han är verksam vid Institutionen för biologisk grundutbildning och Centrum för ytbioteknik. Han har bland annat gjort sig känd för sitt gränsöverskridande sätt att arbeta. Något som man senast kunde se prov på i utställningen Smitta där molekylärbiologer från Uppsala ställde ut metoder för t ex snabbantning, pengatvätt med mera. Universitetslektorn, jiu jitsuutövaren och hundägaren Matti Nikkola stimuleras av mötet med studenterna: – Att undervisa är en intellektuell och social utmaning! Ingrid Nylander är född i Västerås 1957. Sedan 18 års ålder, då hon inledde sina studier på apotekarprogrammet, har hon varit knuten till Uppsala universitet med kortare avbrott för bl a ett post doc år i USA och arbete vid Karolinska Institutet. Sedan 1995 är hon universitetslektor och även studierektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap. Fritiden fylls av familj, hus och trädgård och diverse uteaktiviteter. – Priset? Det känns stimulerande att bli belönad på det här sättet. Kanske investeras summan i en resa med familjen, säger Ingrid Nylander. Universitetslektorn och pristagaren understryker den stimulans hon får i arbetet av att föreläsa och undervisa. Det är också ett sätt att kontinuerligt utvecklas i sitt arbete, att sporras till att lära in nytt hela tiden. Men undervisningen får inte helt skymma forskningen. –Det jag uppskattar mest i mitt nuvarande arbete är möjligheten att kombinera och variera forskning och undervisning! Åke Pålshammar, född i Uppsala, flyttade runt en del under sin uppväxt till bl a Molkom, Hedås, Hedemora och Lövstabruk. Sedan 1966 har han arbetat vid Uppsala universitet (och i Örebro) i olika befattningar, i dag som universitetslektor vid Institutionen för psykologi. Som nyfiken forskare och uppskattad lärare har han hunnit pröva på många arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag (bl a lokal-TV och utgivning av facktidningen Barnet i vetenskapen) alltsedan disputationen 1974 på barns inlärning. – Kanske passar vi på att besöka Florens, hustrun och jag. Annars är något av det spännande med oväntade belöningar att man kan fundera i lugn och ro på allt man kan göra! Fritidssysselsättningar saknar denne lektor ingalunda. Förutom fotografering, resor och motion sysslar han även med att fördjupa sig i börs, vin och konst. – Det fantastiska med undervisningen är när man kan tända stjärnor i andras ögon. Att kunna överföra den glädje och entusiasm man själv kan känna av att ha kunskap. Att se hur motivation och inspiration ökar, när ett område får struktur. Dessa inspirerande ögonblick blir en vaccination mot det många gånger slitiga arbetet som universitetslärare.