Nyheter och press

Unga uppsalaforskare får anslag från Cancerfonden

2007-04-23

Cancerfonden har delat ut sitt årliga anslag till forskartjänster, med en extra satsning på unga forskare. Vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet har fått fyra av 17 nya forskartjänster. Totalt satsar Cancerfonden 55 miljoner kronor på unga forskare.

I samband med årets utdelningar av forskartjänster återinför Cancerfonden så kallade post doc-tjänster som tilldelas de som nyligen disputerat. En sådan tjänst innebär möjligheter för yngre forskare att bedriva sin forskning i Sverige. Att få anslag till en forskartjänst innebär möjlighet att forska under sex år, motsvarande tid för en post doc-tjänst är tre år.

Uppsalaforskarna Maréne Landström, Tobias Sjöblom, Sara Bergström och Elena Chuganova har fått anslag från Cancerfonden.

Maréne Landström, docent och läkare verksam på patologen, Rudbeck-laboratoriet och Ludwiginstitutet för cancerforskning och Tobias Sjöblom, forskare vid Institutionen för genetik och patologi, har fått forskartjänster.

Sara Bengtsson och Elena Chuganova har fått postdoc-tjänster. Av 55 sökande beviljades åtta postdoc-tjänster. Sara Bengtsson forskar om post-translationella proteinmodifieringar och deras relation till cancer – det mänskliga fosfotyrosinproteomet. Elena Chugnovas forskning inriktar sig på mekanismer för onkogenisk signalering i gliomutveckling.

Läs mer