Nyheter och press

Föreläsning om brevskrivaren Linné

2007-04-23

Idé- och lärdomshistorikern Eva Nyström föreläser på Orangeriet i Linnéträdgården tisdagen den 24 april klockan 19.

Eva Nyström är sekreterare i Svenska Linnésällskapet och forskningsredaktör i den projektgrupp som arbetar med att göra Linnés korrespondens tillgänglig på internet. Rubriken för hennes föreläsning är ”Jag har haft bref – om Linnés korrespondens och dess funktion utifrån ett brev till Abraham Bäck”.

Drygt 5000 brev finns bevarade, vilket beräknas vara hälften av Linnés korrespondens. Breven, som till största del är på svenska eller latin, läggs ut på adressen http://linnaeus.c18.net. Tanken är att webbsidan ska fungera som en sorts arkiv där man kan söka information.

- Breven bekräftar i mångt och mycket den existerande uppfattningen av Linné, samtidigt som de bidrar med mycket ny information, berättar Eva Nyström i universitetets personaltidning Universen.

Dessutom utgör breven en rik källa till kunskap om 1700-talet.

Föreläsningen ingår i en serie som presenterar aktuell forskning vid Uppsala universitet med anknytning till Linné. För med information om programmet, se pressmeddelandet.