Hedersdoktor föreläser om sin peptidforskning

Pressmeddelande
2008-01-22

Abba Kastin, som i höstas utsågs till ny hedersdoktor i farmaci vid Uppsala universitet, håller onsdagen den 23 januari ett seminarium i Uppsala som behandlar peptiders inverkan på blod-hjärnbarriären.

Seminariet ges på engelska och har rubriken Some peptide concepts with emphasis on the blood-brain barrier. Det hålls i samband med att Abba Kastin kommer till Uppsala universitet för att ta emot sitt hedersdoktorat vid vinterpromotionen den 25 januari. Abba J. Kastin är professor vid Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana, USA, och har gjort banbrytande studier av peptiders inverkan på hjärnan. Han var den förste som visade att peptider kunde passera över blod-hjärnbarriären och påverka hjärnan. Han har också isolerat peptider i hjärnan, av vilka några visade sig vara kroppsegna substanser med anti-opioida effekter. Denna forskning kommer att få en allt större betydelse med tanke på att peptider och proteiner i allt högre grad blivit intressanta som läkemedel. Kastin är dessutom ordförande i The International Neuropeptide Society. Representanter för media är välkomna till seminariet. Tid och plats: onsdagen den 23 januari klockan 11.00 i sal B22 på BMC (Uppsala biomedicinska centrum), Husargatan 3. För mer information, kontakta professor Fred Nyberg, 018-471 41 66, 070-817 41 66, e-post: Fred.Nyberg@farmbio.uu.se