Telefonstöd bra för mammor med för tidigt födda barn

16 januari 2018

Telefonstöd efter utskrivning från neonatalavdelning upplevs attraktivt av mammor till för tidigt födda barn. Mammor som blev uppringda var mindre stressade och kände sig stärkta som mammor jämfört med kontrollgruppen. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

–    Däremot påverkades inte amning av det stödet, säger Jenny Ericson, barnsjuksköterska på Falu lasarett och forskare vid Centrum för klinisk forskning vid Uppsala universitet, som står bakom avhandlingen.

Att bli mamma till barn som föds för tidigt, före 37:e graviditetsveckan, och som vårdas på neonatalavdelning kan vara stressande och även påverka den känslomässiga processen i att bli mamma. Första tiden hemma efter utskrivning från neonatalavdelningen är för många mammor påfrestande, med amningsproblem, känsla av att vara ensam och brist på stöd. 

Syftet med avhandlingen var att undersöka amningsförekomst hos för tidigt födda barn och utvärdera effekter av telefonstöd. Att utvärdera amningsstöd och följa amning hos för tidigt födda barn under första året är unikt.

–    Vi undersökte också hur länge de ammade och riskfaktorer för att sluta amma upp till 12 månader efter förlossningen, säger Jenny Ericson. 

Jenny Ericson och hennes kollegor undersökte om ett personcentrerat telefonstöd de första 14 dagarna efter utskrivning från neonatalavdelning skulle öka andelen enbart ammade barn, mammans tillfredsställelse med amning, anknytning, livskvalitet och minska föräldrastress. I studien medverkade 493 ammande mammor och 547 för tidigt födda barn som följdes under 12 månader. Egenmakten ökade och föräldrastressen minskade hos de mammor som fick telefonstöd, vilket är positivt för mor-barn relationen och kan öka mammans egna resurser. Däremot påverkades inte amning. 

Resultaten visade också att den största riskfaktorn för att sluta amma under barnets första år var delvis amning vid utskrivning från neonatalavdelningen. En låg utbildningsnivå hos mamman och en lång vårdtid på neonatalavdelningen ökade också benägenheten att sluta amma. Detta tyder på att om man stöttar mammor att amma helt kan det främja amningsdurationen. 

–    Det är dock viktigt att stötta amning utan att pressa mamman att amma, säger Jenny Ericson. 

Vid tidpunkten för utskrivningen från neonatalavdelningen var det 82 procent av mammorna som helammade. Åtta veckor senare var det 58 procent och efter sex månader var andelen 23 procent. När barnet fyllde ett år var det 21 procent av mammorna som delammade.

Avhandlingen ”Breastfeeding in mothers of preterm infants – prevalence and effects of support” försvaras den 18 januari 2018.

Pressmeddelande från Landstinget Dalarna