Nyheter och press

Tema framtidens hälsa

Att få vara frisk och ha hälsan är något som kommer högt upp på önskelistan för de flesta. Och sannolikheten ökar i takt med de medicinska framstegen. Läs om hur kunskapen ökar om genetiken bakom cancersjukdomar, nya biomaterial, IT-verktyg och andra utmaningar för framtidens hälsa.

Träffsäker cancerbehandling

Kunskapen ökar om genetiken bakom cancer och vilka patienter som svarar bra på olika behandlingar. I Uppsala finns goda förutsättningar att utveckla en mer individanpassad behandling och metoder att ställa en tidigare diagnos.
En av forskarna som använder sig av U-Can är professor Richard Rosenquist Brandell. Han forskar om en form av leukemi, kronisk lymfatisk leukemi.

Läs artikeln