Nyheter och press

Tema kulturarv

Grogrund för nya idéer

Vad är egentligen kreativitet och hur uppstår den? Det vet nog ingen, men helt klart är att den smittar. Och att platsen, själva omgivningen, har stor betydelse. Här berättar vi om hur städernas kulturarv och kulturmiljöer kan få nytt liv och leda till nya idéer och innovationer. Men också hur universitetets egna samlingar fungerar som en resurs för forskningen. Till exempel undersöks textilier från en vikingatida båtgrav i Valsgärde med modern DNA-teknik.

Kultur som driver utveckling

Det lönar sig att vårda kulturmiljöer, visar forskningen. Det stärker innovationskraft, tillväxt och hållbar utveckling.

– Idag är vi bra på att vårda kulturmiljöer och renovera historiska byggnader. Men vi behöver bli bättre på att använda dem, säger Christer Gustafsson, professor i kulturvård vid Uppsala universitetet.

Läs mer om kulturdriven utveckling