Nyheter och press

Tema mångfald

Variationer finns överallt

Mångfald är viktig – både i samhället och i naturen. Här är några exempel från forskningen: Om segregation i Stockholm, om flerspråkighet, om olika religioner och om rätten till vård på lika villkor. I naturen visar forskningen att genetisk variation är nödvändig för att en art ska överleva.

Vem är din granne?

Vem möter du i närbutiken eller på busshållplatsen? Vem sitter på balkongen mitt emot din? Samtidigt som mångfalden ökar i storstäderna, visar forskningen att olika grupper blir allt mer isolerade. Och boendet i sin tur påverkar hur det går i livet, med utbildning, karriär och hälsa.

Läs mer om bostadssegregation

Genetisk variation är ett måste

Jorden förändras ständigt. För att arter ska kunna anpassa sig och klara förändringarna måste det finnas tillräcklig mycket genetisk mångfald, eller genetisk variation, i populationen. Men vilken typ av mångfald krävs och hur stor måste en population vara för att klara sig? Dessa viktiga frågor undersöker professor Jacob Höglund och hans forskargrupp vid Evolutionsbiologiskt centrum.

Läs mer om biologisk mångfald