Nyheter och press

Uppsala välkomnar Gotlands önskan om samgående

Pressmeddelande
2011-12-15

Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, är positiva till samgående med Högskolan på Gotland. En avsiktsförklaring undertecknas av rektorerna imorgon, fredag, och är ett första steg mot samgående. Ett eventuellt beslut om samgående ska presenteras för regeringen under våren 2012.

Det övergripande syftet med samgåendet är att skapa en unik profilering inom Uppsala universitet och en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig verksamhet på Gotland. Tre områden är särskilt angelägna att utveckla vidare – utbildningsmodellen Liberal Education, nätbaserad utbildning och utbildning och forskning med regional och internationell förankring.

-    Vi har sedan tidigare är bra samarbete med Högskolan på Gotland inom en rad områden. Genom att ta steget fullt ut kan vi skapa en stark akademisk miljö med en profilering som är unik i sitt slag i Sverige, säger rektor Anders Hallberg.

Dagens beslut innebär att en process inleds i syfte att låta verksamheten på vid Högskolan på Gotland bli en del av Uppsala universitet. Under våren ska ett konkret beslut presenteras om förutsättningar, organisation och ledningsstruktur för verksamheten på Gotland. De tre prioriterade områdena ska också planeras och konkretiseras.

-    En utgångspunkt är att organisationen på bästa sätt ska kombinera kvalitet med gränsöverskridande ambitioner, säger rektor Anders Hallberg.

Bedömningen är att ett samgående kan ske tidigast den 1 januari 2013.

Media hälsas välkomna till undertecknandet av rektorerna Anders Hallberg och Jörgen Tholin, fredagen den 16/12, kl 10 i rektors gamla kontor i Universitetshuset.

För mer information, kontakta Pernilla Björk (e kl 13.30), tel: 070-291 15 24, pernilla.bjork@uadm.uu.se