Nyheter och press

Tio populäraste programmen vid Uppsala universitet

2012-08-06

De mest attraktiva utbildningarna vid Uppsala universitet till hösten är Läkarprogrammet och Psykologprogrammet. Efter dessa följer program från flera vetenskapsområden. - Det finns en stor bredd bland tio i topp, säger Cilla Häggkvist, chef för Antagningsenheten på Uppsala universitet.

Medicin, juridik, humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och utbildningsvetenskap. Alla dessa vetenskaper täcks in bland de mest sökta utbildningarna vid Uppsala universitet till hösten.

De svåraste programmen att komma in på är Läkarprogrammet och Psykologprogrammet. För att kommit in på Läkarprogrammet på urvalsgruppen Högskoleprovet krävdes 1,8 i meritvärde. För att komma in på Psykologprogrammet krävdes 1,7. För att komma in på dessa program i urvalsgruppen för gymnasiebetyg krävdes 22,50 respektive 22,29.

- Många gånger är det lättare att komma in via högskoleprovet, berättar Cilla Häggkvist.

Många vill läsa i Uppsala

Totalt sökte 66 094 personer till höstens utbildningar vid Uppsala universitet.

Av dem har Uppsala universitet antagit 34 033 personer efter andra urvalet. Det är 10,7 procent fler antagna jämfört med höstterminen 2011.

- Det kan göra det svårt att hitta reservplatser, men ge inte upp! tipsar Cilla Häggkvist. Efter andra uvalet är 17 026 studenter placerade som reserver till utbildningar vid Uppsala universitet. Men det kan fortfarande finnas platser eller reservplatser kvar till en del program och kurser. På www.antagning.se visas de utbildningsplatser som är öppna för sen anmälan.

 

För mer information kontakta

Cilla Häggkvist

chef för Antagningsenheten

Uppsala universitet

e-post: cilla.haggkvist@uadm.uu.se

 

Tio i topp

Populäsaste programmen vid Uppsala universitet

Urvalsgruppen Högskoleprov. (Inom parentes lägsta meritvärde urval 2.)

1. Läkarprogrammet (1,8)

2. Psykologprogrammet (1,7)

3. Ekonomie kandidatprogram (1,5)

4. Juristprogrammet (1,5)

5. Tekniskt naturvetenskapligt basår/Reserverad plats på Civilingenjörsprogram (1,4)

6. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier (1,4)

7. Politices kandidatprogram (1,4)

8. Civilingenjörsprogrammet i energisystem (1,3)

9. Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (1,3)

10. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (1,3)

 

 

Urvalsgruppen Gymnasiebetyg, utan kompletterande betyg. (Inom parentes lägsta meritvärde urval 2.)

1. Läkarprogrammet (22,50)

2. Psykologprogrammet (22,29)

3. Juristprogrammet (21,50)

4. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier (21,20)

5. Ekonomie kandidatprogram 21,20)

6. Politices kandidatprogram (21,02)

7. Språkvetarprogrammet (21,00)

8. Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (20,90)

9. Beteendevetenskapligt kandidatprogram (20,70)

10. Sjukgymnastprogrammet (20,50)

 

Mer antagningsstatisk hittar du på VHS - Verket för Högskoleservices hemsida.