Nyheter och press

Högskolan på Gotland blir snart Uppsala universitet - Campus Gotland

2012-12-12

Som väntat fattade idag riksdagen beslut att säga ja till att Högskolan på Gotland går samman med Uppsala universitet. Det innebär att två lärosäten blir ett den 1 juli 2013, vilket kommer att manifesteras med både seminarier och festligheter.

-   Efter ett långt och intensivt arbete som många deltagit i kan vi nu förverkliga vår vision för Campus Gotland. Uppsala universitet har en lång tradition av förnyelse med kvalitet som ledstjärna och Campus Gotland blir nu en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Även Erika Sandström, tillförordnad rektor på Högskolan på Gotland, ser ljust på den fortsatta utvecklingen.

-   Vi ser nu början på en ny utveckling för utbildning och forskning på Gotland, säger Erika Sandström, tillförordnad rektor på Högskolan på Gotland. Inom universitetets ram kommer vi att kunna utveckla verksamheten ytterligare, säger hon.

Samgåendet innebär att två myndigheter slås samman till en, ett arbete som redan kommit långt i förberedelserna. Klart är också utbildningsutbudet för hösten 2013. Första läsåret blir förändringarna små, med målet är att inom de närmaste åren vidareutveckla och starta ny verksamhet på Campus Gotland och därmed öka antalet studenter och lärare i Visby. Vidare förbereds inför samgåendet en vidareutveckling av högskolans samverkan med det omgivande samhället och flera intressanta kontakter har tagits.

Redan hösten 2013 startar ett nytt Liberal Arts-program, en klassisk utbildningsmodell som finns som topputbildningar i anglosaxiska länder och som nu väcker allt större intresse runt om i Europa. Inledningsvis blir det i liten skala, med målet att kontinuerlig utveckla utbildningar som vilar på universitetets bredd de kommande åren.

Läs mer om utvecklingsmöjligheterna i pressmeddelandet efter de båda lärosätenas styrelsebeslut i april i år samt i debattartikel i SvD.