Nyheter och press

70 miljoner till forskning om cancer, insjöar och hjärnans utformning

2013-10-03

Tre forskare vid Uppsala universitet har beviljats sammanlagt över 70 miljoner kronor i forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Pengarna kommer att användas till forskning om cancer, om inlandsvattnens roll i det globala kolkretsloppet och om hur länken mellan socialitet och hjärnans form och funktion ser ut. 

Lars Tranvik, professor i limnologi vid institutionen för ekologi och genetik, har beviljats forskningsanslag om drygt 31 miljoner kronor för det femåriga projektet ”Inland water ecosystems in the global carbon cycle”. Forskningsprojektet har som mål att med ett tvärvetenskapligt angreppssätt och storskaliga experiment förklara de ekologiska och biogeokemiska processer som reglerar inlandsvattnens roll i kolomsättningen.

David Sumpter, professor i tillämpad matematik vid matematiska institutionen, har fått ett forskningsanslag om drygt 23 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Linking social behavior to the brain”. David Sumpter med kollegor blir de första forskare som testar länken mellan socialitet och hjärnans form och funktion på ett sätt som säkerställer kausalitet. Ett unikt team forskare från många olika discipliner kommer att kombinera och utveckla tekniker med syftet att ge en komplett bild av den evolutionära länken mellan socialitet och hjärnans form och funktion hos ryggradsdjur. I studierna kommer fiskar att användas som modellorganism.

Bengt Westermark, seniorprofessor i tumörbiologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har fått 19 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att fortsätta med det redan påbörjade forskningsprojektet ”New markers predicting glioma drug response”. Forskningen handlar om hjärntumörer, maligna gliom, som är den vanligaste och mest elakartade formen av hjärntumör hos vuxna. Orsaken är okänd och det saknas metoder för tidig upptäckt. Därför är forskarna på jakt efter mer kunskap om de biologiska mekanismerna bakom sjukdomen.

Forskare vid Uppsala universitet deltar också i forskningsprojektet ”The new milky way” som leds från Lunds universitet. Projektet har beviljats medel för att studera Vintergatan som galax. I Uppsala ligger fokus på teoretisk modellering och analys av stjärnspektra och Docenterna Paul Barklem och Andreas Korn samt professor Nikolai Piskunov ingår i gruppen. 

Ytterligare Uppsalaforskare som får del av forskningsanslagen i denna omgång är Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism och Roland Lindh, professor i teoretisk kemi. De kommer att ingå i forskningsprojektet ”Strong field physics and new state of matter” som leds från Linköpings universitet.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.