Nyheter och press

Nylatinsk litteratur i fokus på stor konferens

Pressmeddelande
2009-08-03

Latinsk litteratur från 1400- till 1800-talet är temat för en internationell konferens vid Uppsala universitet som samlat närmare 230 deltagare från 25 länder. På schemat står diskussioner om allt ifrån latinsk poesi och tillfällesdiktning till propaganda, historiografi, idédebatt och inte minst naturvetenskapliga texter.

Den fjortonde internationella kongressen i nylatin arrangeras av Uppsala universitet i samarbetet med Stockholms universitet och pågår fram till den 9 augusti. Bakom kongresserna står IANLS, the International Association for Neo-Latin Studies.

- Latinet var under den tidigmoderna epoken Europas viktigaste språk för internationell kommunikation. Texterna speglar tidens alla stora frågor - nationalstaternas framväxt, de geografiska upptäckterna, den protestantiska rörelsen, motreformationen och den naturvetenskapliga revolutionen inom alla discipliner. Nylatinska studier är därför till sin innersta natur interdisciplinära, berättar huvudarrangören Hans Helander, professor emeritus i latin vid Uppsala universitet.

Temat för kongressen är kontinuitet och förändring. Latinets skiftande roller från den tidiga renässansen till 1700-talets slut, utvecklingen av latinsk terminologi och nomenklatur samt interaktionen med folkspråken är några exempel på ämnen som tas upp.

Representanter för media är välkomna att följa med konferensen.

Tid och plats: den 2-9 augusti i universitetshuset
Program: se http://www-conference.slu.se/ianls2009/program.html

För mer information, kontakta Hans Helander, 018-471 14 22, e-post: hans.helander@lingfil.uu.se.