Nyheter och press

Resistenta bakterier kan fortsätta mutera även utan antibiotika

Pressmeddelande
2009-08-10

Bakterier som redan har en låg resistens mot antibiotika kan på egen hand fortsätta att mutera och bli högresistenta, utan att de exponeras för antibiotika. Det visar en ny studie av forskare vid Uppsala universitet. Resultaten publiceras i tidskriften PloS Pathogens.

Professor Diarmaid Hughes och forskaren Linda Marcusson vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet, har tillsammans med Niels Frimodt-Møller vid Statens Serum Institut i Danmark studerat fluorokinoloner, en grupp av antibiotika som ofta används inom sjukvården. De flesta bakterier som utvecklar resistens mot dessa antibiotika gör det genom att stegvis genomgå genetiska förändringar i flera kända gener, i samband med att bakteriepopulationen exponeras för antibiotika.

Mutationer innebär vanligtvis vissa nackdelar för bakterierna, eftersom de kan minska bakteriernas tillväxt. Tidigare studier har visat att vissa resistensrelaterade mutationer som hämmar tillväxten också kan leda till att ytterligare nya mutationer selekteras fram, för att kompensera för den minskade tillväxten. Uppsalaforskarna visar nu i sin studie att muterade bakterier med en låg resistensnivå och minskad tillväxt kan genomgå den här processen även utan att de exponeras för antibiotika. De kan på egen hand skapa mutationer som inte bara ger ökad tillväxt, utan dessutom dramatiskt ökar bakteriernas resistens mot antibiotika.

- Det här betyder att det finns ett mycket stort behov av att se över hur antibiotika används i samhället, för att försöka undvika att skapa dessa lågresistenta bakterier som i värsta fall kan fortsätta att utvecklas till att bli högresistenta även utan antibiotikaexponering, säger Linda Marcusson.

Läs artikeln i PloS Pathogens.

För mer information, kontakta Diarmaid Hughes, 073-572 72 62, eller Linda Marcusson, e-post: Linda.Marcusson@icm.uu.se