Nyheter och press

Svenska judars historia i ny föreläsningsserie

Pressmeddelande
2009-09-18

"Judarna i Sverige - en minoritets historia" är rubriken på en föreläsningsserie som startar vid Uppsala universitet tisdagen den 22 september. Under sammanlagt fem föreläsningar belyses olika aspekter av de svenska judarnas historia och integration under drygt 200 år, till stor del utifrån ny forskning bedriven inom ett nationellt forskarnätverk med samma namn som föreläsningsserien.

Den svensk-judiska befolkningsgruppens historia kan räknas tillbaka till 1770-talet, då de första judarna fick lov att permanent bosätta sig i Sverige utan att behöva överge sin religion.

- Gruppen utgör av många skäl ett idealiskt objekt för studier om exempelvis minoriteter, integration och diskriminering, säger Carl Henrik Carlsson, forskare vid Centrum för multietnisk forskning.

Vid sidan av Hugo Valentins monografi "Judarna historia i Sverige" från 1924, var det länge tunnsått med akademiska studier kring gruppens historia. På senare år har dock en rad forskningsprojekt publicerats och andra påbörjats. För två år sedan bildades det tvärvetenskapliga nätverket "Judarna i Sverige - en minoritets historia" och i höstens föreläsningsserie kommer fem av medlemmarna att presentera resultat av sin forskning.

Den första föreläsningen hålls den 22 september av historikern Lars M Andersson, som år 2000 disputerade på antisemitism i svensk skämtpress 1900-1930. I sin föreläsning redogör han för den svensk-judiska historiografin.

Övriga föreläsningar:
13 oktober: Ekonomhistorikern docent Rita Bredefeldt, Stockholms universitet, redogör för sin forskning om de svenska judarnas ekonomiska strategier, självuppfattning och assimilering 1782-1930, ett ämne som hon behandlade i bokform 2008.
3 november: Fil.dr Carl Henrik Carlsson, Uppsala universitet, som disputerat på diskriminering av s.k. östjudar 1860-1920, ger en översiktlig beskrivning och analys av den judiska invandringen i Sverige från 1770-talet till i dag.
24 november: Fil.dr Malin Thor, Malmö högskola, som disputerat 2005 på tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943 föreläser om judiska identiteter och flyktingverksamheter i Kalmar och Norrköping under och efter världskriget.
8 december: Lars Dencik, professor i socialpsykologi vid Roskilde universitet, föreläser om "Den judiska integrationsvägen i Sverige från mosaiskt majoritetskramande till judiskt minoritetsvetande". Han har ägnat en stor del av sin forskning åt moderniseringsprocessens konsekvenser för judar och andra minoriteter.

Föreläsningsserien är den fjärde som arrangeras av Centrum för multietnisk forskning och Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord. Parallellt under hösten ges också serien "Balkan i Europa: Identitet och nationsbildning i Sydösteuropa".

Föreläsningarna är öppna för allmänheten och inträdet är fritt. Ordförande för serien är professor emeritus Helmut Müssener, Uppsala.

Tid och plats för den första föreläsningen: tisdagen den 22 september klockan 18.15-19.45 i sal ENG 2-1077, Thunbergsvägen 3 D, plan 1.

Läs fullständigt program.

Kontaktpersoner:
Tania Langerova, Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, 018-471 63 91, e-post: tania.langerova@hgs.uu.se