Nyheter och press

Genusforskare och numismatiker nya hedersdoktorer

Pressmeddelande
2009-09-18

Historisk-filosofiska fakulteten har utsett två nya hedersdoktorer: Förre 1:e antikvarien Harald Nilsson, som tillgängliggjort Uppsala universitets stora mynt- och medaljsamling, samt den amerikanska kvinnohistorikern Margaret R. Hunt.

Harald Nilsson är numismatiker och pensionerad 1:e antikvarie vid Kungliga myntkabinettet i Stockholm samt mynt- och medaljvårdare vid Uppsala universitet. Han har före sin pensionering förtjänstfullt ordnat universitetets stora mynt- och medaljsamling. Han byggde även den utställning i myntkabinettet som gör att samlingen nu kan visas för allmänheten, liksom en databas där samtliga mynt och medaljer är sökbara. Harald Nilsson har också initierat forskningen på samlingen och grundat publikationsserien "Studia Numismatica Upsaliensia", som på kort tid utkommit med flera volymer.

Margaret R. Hunt är professor i kvinnohistoria och genusforskning vid Amhearst College, USA, och en internationellt ledande forskare inom båda dessa fält. Ett av hennes mest kända arbeten är boken "The Middling Sort. Commerce, Gender and the Family in England 1680-1780" (1996). Den ger ett dynamiskt porträtt av ett samhälle som kämpar intensivt för att begränsa de avsevärda sociala, psykologiska och fysiska kostnader som blev följden av etableringen av en fullskalig marknadsekonomi i 1700-talets England.

För frågor, kontakta Maria Ågren tel: 018-471 15 35, eller maria.agren@hist.uu.se