Nyheter och press

Guldregn över arbetslivsforskningen i Uppsala

Pressmeddelande
2009-09-18

Nu är det klart att Uppsala universitet får ett av tre stora centra för arbetslivsforskning, som finansieras av FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Forskarna kommer att få 5 miljoner kronor per år i 10 år, totalt 50 miljoner kronor, för att bland annat studera hur den svenska arbetsmarknaden och välfärdsmodellen påverkas av globaliseringen.

Sveriges medlemskap i EU reser nya frågor om hur arbetsmarknadsrelationerna skall regleras. Det blivit allt vanligare att tvister på den inhemska arbetsmarknaden omfattar företag eller arbetstagare från mer än ett land. Det är en av de frågor forskarna vid det ny centret ska studera. I ett första steg får de 15 miljoner för tre år.

- Detta betyder oerhört mycket. Inte bara rörelsefrihet och pengar för att rekrytera, utan också ett tydligt erkännande att det vi gjort är bra och intressant. Det är stort, säger Per-Anders Edin, professor i arbetsmarknadsrelationer vid nationalekonomiska institutionen.

Forskarna kommer också att studera hur reformer av socialförsäkringarna påverkar arbetslöshet och sysselsättning, liksom hur sambanden mellan arbetslöshet och hälsa ser ut. Andra studier ska belysa hur utformningen av utbildningssystemen påverkar framgång på arbetsmarknaden, eller hur globaliseringen påverkar sysselsättning och löneskillnader i Sverige. De vill också undersöka hur den svenska välfärdsmodellen påverkas av globaliseringen.

- Detta är fantastiskt roligt. Med denna satsning läggs grunden för en fortsatt gynnsam utveckling av ett av samhällsvetenskapliga fakultetens starkaste forskningsområden, säger professor Anders Malmberg, dekan vid fakulteten.

Läs mer om UCLS, Uppsala Center for labor Studies.

För mer information, kontakta professor Per-Anders Edin, 018-471 10 97, per-anders.edin@nek.uu.se eller professor Bertil Holmlund, 018-471 11 22, bertil.holmlund@nek.uu.se

Bilder för nedladdning:
Per-Anders Edin