Nyheter och press

Historiskt perspektiv på aktuella utbildningsfrågor

Pressmeddelande
2009-09-21

Imamutbildning, betygens utformning, konkurrensen mellan gymnasieskolor och ungdomsarbetslöshet är några exempel på aktuella ämnen som tas upp på den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen vid Uppsala universitet den 1-2 oktober. I fokus står de historiska sammanhang som har format och fortsätter att forma utbildning, undervisning och fostran.

Konferensens tema är utbildningens sociala och kulturella historia, och bland deltagarna finns forskare från humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter i hela Norden. Programmet är brett, med 24 sessioner som väl representerar den utbildningshistoriska forskningens bredd i de nordiska länderna. Under två intensiva dagar avhandlas allt ifrån adelssönernas kostsamma utbildning och allmogens katekesläsning under 1600- och 1700-talen till undersökningar av 1900-talets matematikundervisning och elevkulturer.

Många av konferensen bidrag berör dagsaktuella ämnen som imamutbildning, betygens utformning och konsthögskolornas utveckling. Flera av studierna väcker frågor kring skolans och lärarutbildningens förändring: Hur påverkas gymnasieskolornas verksamhet av att skolväsendet blivit en marknad där skolornas konkurrerar om underlaget? Är ungdomsarbetslöshet en konsekvens av ett utbildningsväsende som misslyckas i att skapa de kunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar? Vad innebär det att lärarutbildningen i jämförelse med tidigare rekryterar studenter med allt mer blygsamma studieresultat?

Representanter för media är välkomna att följa konferensen.

Tid och plats: den 1-2 oktober i universitetshuset
För fullständigt program, se konferensens hemsida.

För mer information, kontakta professor Donald Broady, 018- 471 24 44, e-post: donald.broady@edu.uu.se, eller FD Johannes Westberg, 018-471 24 88, e-post: johannes.westberg@edu.uu.se.

Ladda ner som:  PDF-dokument