Nyheter och press

FN-konferens i Uppsala idag

Pressmeddelande
2009-09-21

Institutionen för freds- och konflikt vid Uppsala universitet har ett FN-uppdrag att dra lärdomar från tre viktiga fredsavtal. De första resultaten diskuteras på en arbetskonferens måndagen den 21 september, FN:s internationella fredsdag.

- Vad kan vi lära av fredsavtalen? Mer än 40 konflikter sedan det kalla kriget har avslutats med fredsavtal. Det är en unik historisk erfarenhet, säger professor Peter Wallensteen vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Uppdraget kommer från FN:s enhet för medlingsinsatser i New York och gäller frederna i inbördeskrigen i Bosnien, Liberia och Sudan. Frågor som tas upp är t ex om Dayton-avtalet från 1995 skapat försoning i Bosnien eller om säkerheten blivit bättre i Liberia efter avtalet från 2003. Avtalet om konflikten i södra Sudan skapade en gemensam regering som snart arbetat i fem år och frågan ställs om det verkligen fungerat. Fredsforskarna Roland Kostic, Desiree Nilsson och Johan Brosché står för analysen av konflikten.

De 20-talet deltagarna kommer från FN, internationella institutioner, UD, Sida och ledande svenska forskningsmiljöer.

- Avtalen innehåller både framgångar och misslyckande. För att de ska bli bättre behövs utvärdering, säger projektledaren Wallensteen, som tillsammans med fil.dr. Mikael Eriksson från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ska skriva den sammanfattande rapport som projektet överlämnar till FN i mitten av november.

Konferensen pågår vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, Gamla Torget 3, under måndagen den 21 september.

För information, kontakta Mikael Eriksson 070-761 82 91