Nyheter och press

Uppsala universitet gläds åt forskningsmedel och ser positivt på aviserade förslag

Pressmeddelande
2009-09-21

Närmare 100 miljoner i utökade forskningsanslag och 1245 nya utbildningsplatser. Uppsala universitet får som väntat ett tillskott i den budgetproposition som regeringen presenterade för riksdagen idag. Det mesta var redan känt, men propositionen pekar också framåt mot fler intressanta förslag senare i höst.

Anslagen till forskningen 2010 ökar med närmare 100 miljoner kronor, varav knappt 50 miljoner går till de strategiska forskningsområden som utsetts av regeringen. Uppsala universitet får medel för sju områden som huvudsökande och ytterligare tre områden som medsökande. Det innebär att universitetet framöver kommer att satsa extra på att utveckla forskningen inom energi, molekylär biovetenskap, cancer, vårdforskning, e-vetenskap, säkerhet och krisberedskap, rysslandsforskning, diabetes, epidemiologi samt stamceller och regenerativ medicin. För de tre sistnämnda är Lunds universitet huvudsökande.

- Det är förstås väldigt roligt och innebär en fantastisk förstärkning till några av våra starka forskningsområden, säger rektor Anders Hallberg.

Resterande nya pengar aviserades redan i forskningspropositionen och utgör en generell förstärkning av forskningsanslagen.

Uppsala universitet tilldelas också 1245 av de 10 000 nya högskoleplatser som regeringen föreslår. Vidare byggs läkarutbildningen ut, till att börja med 15 platser under kommande läsår. Utöver denna kvantitativa satsning aviserar regeringen en kvalitetssatsning senare i höst.

- Vi tar vårt ansvar i ett ansträngt arbetsmarknadsläge och hoppas också att vi får långsiktiga förutsättningar att fullfölja den utbyggnad av vissa utbildningsprogram, som vi nu startar. Det är viktigt att satsningar på kvaliteten blir av, säger rektor Anders Hallberg.

- Vi ser med förväntan fram mot kommande propositioner där flera viktiga frågor klargörs. Bland annat aviserar regeringen förslag om ökad självständighet för universitet och högskolor, som vi också välkomnar.

För frågor, kontakta prorektor Kerstin Sahlin, tel: 018-471 19 02, kerstin.sahlin@uadm.uu.se