Nyheter och press

Dansk-svensk akademi för industrinära läkemedelsforskning etableras

Pressmeddelande
2009-09-22

Nu har en unik plattform för svensk-danskt samarbete kring doktorandutbildning inom läkemedelsområdet etablerats. Med industrinära utbildning, praktik och forskning för doktorander och lärare är syftet att kraftsamla för att ge en skjuts åt utvecklingen. Bakom satsningen står fyra tunga lärosäten i Sverige och Danmark.

Från svenskt håll är det Uppsala och Lunds universitet som går in i samarbetet, tillsammans med Köpenhamns universitet och Danmarks tekniska universitet. En viktig förebild för plattformen har ett liknande heldanskt läkemedelsprojekt varit. Syftet är att samla resurserna för kunskapsutveckling inom de tre områdena utbildning, forskning och kommersialisering.

- Detta är första gången som ett så komplett samarbete etableras mellan två länder och det inom ett väldigt viktigt och tydligt avgränsat forskningsområde, säger Lennart Dencker, professor i toxikologi och vice ordförande för området medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

- Vårt universitet har ambitioner att samarbeta mer med Lunds universitet och med Köpenhamns universitet har vi sedan tidigare ett samarbete runt forskarkurser. Vi räknar nu med att läkemedelsföretag ska öka sitt engagemang i vår forskarutbildning, både kunskapsmässigt och finansiellt.

De fyra lärosätena deltar med totalt elva fakulteter som täcker hela läkemedelskedjan - från idé till färdig produkt. Den nya plattformen "Medicines Research Academy", MRA, ska stimulera utvecklingen inom det läkemedelsområdet genom att underlätta kunskapsutbyte, både mellan universitet och mellan offentlig och privat verksamhet. Detta avspeglas i styrelsen som består av representanter för farmaceutisk, bioteknisk och medicinsk industri tillsammans med universiteten. MRA kommer framför allt att etablera en gemensam doktorandutbildning.

- Våra studenter kommer att få ett värdefulla erfarenheter genom att få inblick i olika typer av forskning. De kommer att kunna välja bland fler än 150 kurser vid fyra universitet under sin forskarutbildning, säger professor Flemming Steen Jørgensen, ordförande i styrgruppen.

Läs mer om MRA.

Kontaktpersoner:

Professor Lennart Dencker, insititutionen för farmaceutisk biovetenskap, tel: 070-425 04 08, lennart.dencker@farmbio.uu.se

Professor Flemming Steen Jørgensen, institutionen för medicinsk kemi, Köpenhamns universitet, tel: +45 35 33 63 78, fsj@famr.ku.dk