Nyheter och press

Tolv miljoner kronor till beroendeforskning

2009-09-24

Tre forskare vid avdelningen för beroendeforskning vid Uppsala universitet, har tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Helsingfors universitet, fått tolv miljoner kronor under sex från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Forskningen är inriktad på alkoholens inverkan på hjärnans kapacitet och effekter av olika medicinska behandlingar.

För de fem forskarna – tre vid Uppsala universitet - innebär det forskningsanslag på tolv miljoner kronor under sex år, med omprövning efter tre år.
Huvudansvarig för projektet är professor Georgy Bakalkin, som tillsammans med forskaren Alexander Kuzmin och professor Fred Nyberg, hör till avdelningen för biologisk beroendeforskning, vid Uppsala universitet. Andra forskare finns vid Karolinska Institutet och Helsingfors universitet.
- Det är mycket positivt för den beroendeforskning  som vi har byggt upp här på avdelningen, säger  Fred Nyberg.
- I vår forskning arbetar vi på flera olika sätt. Ett är att studera genetiska variationer i den mänskliga hjärnan för att se om det skiljer sig åt mellan personer med ett utvecklat beroende och andra. Hittills har vi hittat en del genetiska varianter som skulle kunna utgöra riskfaktorer för ett beroende och för skador som uppkommer vid drogmissbruk.

Viktigt med miljön

Att alkohol på sikt skadar hjärnan, framför allt minne och inlärningsfunktionen, är ingen nyhet för forskarna. Men genom studier av bland annat olika signalsubstanser försöker man klarlägga bakomliggande mekanismer och hitta olika möjligheter att behandla och till och med reparera de skador i hjärnan som alkoholen åstadkommit. Forskningen har visat att möjligheten att bilda nya nervceller ökar om man lever i en bra miljö – samt motionerar.
- Ett annat sätt är att tillföra tillväxtfaktorer på medicinsk väg, vilket också har visat sig förbättra minnet, säger Fred Nyberg.
Han ser det som ett angeläget för samhället att inte enbart behandla ett drogberoende genom att dämpa ”suget”, utan även på sikt kunna rehabilitera hjärnan och dess kapacitet.


FAS fick sammanlagt 13 ansökningar för programstöd och 96 för projektbidrag. Tre programstöd och 15 projektstöd beviljades.