Nyheter och press

Musikvetare får översättningspris

2009-09-24

Lars Berglund, forskarassistent på institutionen för musikvetenskap, har tilldelats översättningspriset Pro Lingua för sin forskning om vokalmusik på 1600-talet. Syftet med priset är att hjälpa svensk forskning att nå utanför landets gränser.

Pro Lingua delas årligen ut till ett eller ett par verk inom humaniora och samhällsvetenskap, och pristagarna får upp till 250 000 kronor för att översätta ett av sina verk. Bakom priset står Riksbankens Jubileumsfond och STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Prisutdelningen hölls på bok- och biblioteksmässan i Göteborg idag.

Lars Berglund får priset för sin avhandling Studier i Christian Geists vokalmusik från 2002. Sedan dess har han forskat om allt ifrån 1600-talets musikhistoria till svensk modernistisk konstmusik under 1950- och 1960-talet.

Enligt prismotiveringen ger Lars Berglunds avhandling inte bara ny kunskap om 1600-talets svenska vokalmusik i internationellt perspektiv, utan är även metodiskt förnyande. ”Genom att undersöka hur en enskild musiker på 1600-talet experimenterade med sin tids musikaliska genrekonventioner i syfte att lösa ett konstnärligt problem, visar Lars Berglund på grundläggande teoretiska och historiska förutsättningar för hur radikal konstnärlig förnyelse kan äga rum innanför ett strängt reglerat system av föreskrifter, och hur systemet i sin tur kan komma att införliva experimenten som nya regler", skriver man bland annat.