Nyheter och press

DN-journalist en av tre nya medicine hedersdoktorer

Pressmeddelande
2009-10-15

Ingrid Carlberg, journalist på Dagens nyheter, är en av tre nya hedersdoktorer vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon får tillsammans med professor Jeffrey D. Esko från University of California, USA, och professor Eystein Husebye, Bergens universitet, ta emot utmärkelsen vid vinterpromotionen den 22 januari 2010.

Ingrid Carlberg började sin karriär som vikarie på Vestmanlands läns tidning 1982. Hon har en filosofie kandidatexamen från Uppsala universitet med nationalekonomi, statskunskap, företagsekonomi, juridik och litteraturvetenskap. Sedan 1990 är hon anställd som journalist på Dagens nyheter. I beslutmotiveringen står att Ingrid Carlberg "med vetenskaplig noggrannhet och med metodik hämtad från grävande journalistik klarlagt olika samhällsaktörers agerande i samband med introduktionen av ett av de stora medicinska genombrotten; behandling av depressioner med SSRI (antidepressiva läkemedel)." Det konstateras att det handlar om en av de stora folksjukdomarna, den enskilda sjukdom som i medel- och höginkomstländer kostar samhället största ekonomiska resurser.

Jeffrey D. Eskos forskning ligger inom området glykobiologi, alltså studiet av komplexa kolhydrater hos däggdjur såväl som hos lägre organismer. Han har framför allt inriktat sig på biosyntes och biologisk funktion hos s k glykosaminoglykaner, särskilt heparansulfat. Dessa långa kedjor av sammanlänkande sockerenheter med sulfatgrupper i specifika mönster har förmåga att interagera med proteiner och därmed påverka biologiska processer. Några exempel är inflammatoriska reaktioner, tumörtillväxt, sårläkning, blodkärlstillväxt och embryonalutveckling. Han är verksam vid University of California, San Diego.

Eystein Husebye är en av världens ledande forskare på Addisons sjukdom, en sjukdom där binjurebarken förstörs och kroppen förlorar förmåga att producera eget kortisol. Sjukdomen är potentiellt livshotande, men upptäcks ofta sent eftersom symptomen i allmänhet är vaga och ospecifika. Husebye är verksam som professor i medicin vid universitetet i Bergen, Norge, och har nyligen avslutat ett år som gästprofessor vid det berömda Joslininstitutet på Harvard Medical School. Husebye är också huvudkoordinator för ett stort Europeiskt nätverk, EurAdrenal, där även Uppsalaforskare ingår och vars syfte är att bättre förstå uppkomstmekanismerna för Addisons sjukdom och få till stånd en bättre diagnostik och behandling.

Kontaktpersoner:
Professor Lars von Knorring (ang. Carlberg), institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och avdelningen för psykiatri, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 52 44,
lars.von_knorring@neuro.uu.se

Professor Olle Kämpe (ang. Husebye), institutionen för medicinska vetenskaper, tel: 018-611 29 78, 070-815 14 00, olle.kampe@medsci.uu.se

Professor Lena Kjellén (ang. Esko), institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tel: 018-471 42 17, lena.kjellen@imbim.uu.se