Universitetet

Akademiska traditioner

Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag.

Kontakt: Akademiska högtider

Föreläsningen

Föreläsningen är universitetets traditionella forum för vetenskaplig kommunikation. De första föreläsningarna vid Uppsala universitet hölls omedelbart efter inrättandet 1477. Uppsala universitet besöks varje år av de mest framstående forskarna och personligheterna. De många gästföreläsarna ger nya impulser och nya infallsvinklar. I Uppsala kan du höra Nobelpristagare, forskare, författare, politiker och många andra föreläsa.

Föreläsningar