Universitetet

Nobelföreläsningar i Uppsala

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna i Stockholm.

Lyssna på 2015 års Nobelföreläsningar i Uppsala

Nobelpristagarnas besök i Uppsala

Varje år i december blir de nyutnämnda Nobelpristagarna inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna i Stockholm.

I besöksprogrammet ingår en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott men också uppskattade och välbesökta öppna föreläsningar av de gästande Nobelpristagarna.

Tidigare ingick besöket vid Uppsala universitet i Nobelstiftelsens program för pristagarna. Så är det inte längre, men fortfarande är det många som tackar ja till inbjudan.

Fullsatta föreläsningar
Nobelpristagarna brukar uppskatta lunchen på slottet, och många av dem tycker också att det är roligt att få föreläsa för en ovanligt intresserad publik ute på universitetets campusområden.

Mottagning i universitetshuset
Nobelpristagarna ska ju hinna med mycket under dagen – mottagning i universitetshuset, föreläsningar, rundvandringar och lunch på slottet. Några av dem vill också ha tid för samtal med en mindre samling forskarkolleger.

Och traditionen är ständigt närvarande. Föreläsningssalar som Siegbahnsalen och Svedbergsalen minner om gamla Nobelpristagare vid Uppsala universitet. Även senare tiders Nobelpristagare har ofta kopplingar hit, till exempel som hedersdoktorer.

Läs mer:

Visste du att …
… Alfred Nobel blev hedersdoktor i Uppsala 1893.

Läs om Nobelpristagare med anknytning till Uppsala universitet