Universitetet

Campus vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har ett drygt tiotal forsknings- och utbildningscentrum med olika inriktningar.

Hitta till och på ditt campus

Biomedicinskt centrum

Biomedicinskt centrum - BMC
Ett av Europas största centra för livsvetenskaperna. Forskning och utbildning inom biologi, farmaci, kemi, medicin och kostvetenskap. Forskningen vid BMC spänner från minsta molekyl till hela organismer. Bland annat studeras hur molekylära strukturer kan förklara biologiska processer, hur mikroorganismer fungerar och hur dessa interagerar med sina värdorganismer och läkemedlens upptags- och verkningsmekanismer. Vid BMC utbildas bland annat läkare, apotekare, receptarier och biomedicinare.

Campus Blåsenhus

Blåsenhus
Forskning och utbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och psykologi. Här utbildas bland annat lärare, personalvetare och psykologer.

Andra verksamheter inom campus är Avdelningen för rektorsutbildning (RUT), Enheten för universitetspedagogik, Blåsenhusbiblioteket, Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA), Uppsala Learning Lab (ULL) och Avdelningen för uppdragsutbildning.

Campus Gotland

Uppsala universitet - Campus Gotland
Högskolan på Gotland har gått samman med Uppsala universitet och bildat Uppsala universitet – Campus Gotland. Från och med hösten 2013 kan du plugga vid Uppsala universitet i Visby.

Campus Gotland är ett småskaligt campus med utbildningar inom humaniora, juridik, teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, språk, teologi och utbildningsvetenskap.

EBC – Evolutionsbiologiskt centrum

Evolutionsbiologiskt centrum - EBC
Forskning och utbildning i biologi. Forskning inom evolutionära processer på alla nivåer -  från molekylär evolution och evolution av genetiska system, organ och immunsystem till evolution av lokala anpassningar och sociala beteenden inom naturliga populationer, processerna bakom artbildning och organismernas släktskap. Inom EBC ryms även fysiologisk, utvecklingsbiologisk och ekotoxikologisk forskning där organismers interaktioner med omgivningen studeras. Evolutionsmuseet (botanik, zoologi och paleontologi) har både publik och forskningsinriktad verksamhet.

Ekonomikum

Ekonomikum
Forskning och utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap med ämnen som ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik och media, kulturgeografi, nationalekonomi, och statistik.

Engelska parken

Engelska parken - Humanistiskt centrum
Forskning och utbildning inom teologi, humaniora och samhällsvetenskap inom ämnen som arkiv-bibiliotek-museer, arkeologi och antik historia, genusvetenskap, engelska, filosofi, historia, idé- och lärdomshistoria, konstvetenskap, kulturantropologi och etnologi, lingvistik och filologi, litteraturvetenskap, moderna språk, musikvetenskap, nordiska språk, sociologi och teologi. Här finns också Hugo Valentin-centrum, Körcentrum och Karin Boye-biblioteket.

Gamla torget

Gamla torget
Forskning och utbildning inom juridik, statskunskap och freds- och konfliktforskning. Här finns också också Centrum för Rysslandsstudier (UCRS), Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) och Uppsala Forum för fred, demokrati och rättvisa. En del av byggnaderna inom campus har använts av Uppsala universitet för forskning och undervisning i mer än 400 år.

Geocentrum

Geocentrum
Geocentrum erbjuder utbildning och forskning inom geovetenskap - allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer och koldioxidlagring. Här finns också Centrum för hållbar utveckling.

Informationsteknologiskt centrum

Informationsteknologiskt centrum - ITC
Informationsteknologiskt centrum (ITC) ligger på det före detta regementsområdet. Här bedrivs forskning och utbildning inom algoritmer, programspråk, databasteknik, datorarkitektur, människa-datorinteraktion, reglerteknik, med mera. Centrumbildningar för datoriserad bildanalys, IT-användning i Sverige NITA, programmering av flerkärniga datorer UPMARC, högpresterande datorberäkningar UPPMAX finns också här.

Rudbecklaboratoriet

Rudbecklaboratoriet
Forskningslaboratorium för immunologi, cancer, genetiska sjukdomar, diabetes och Alzheimers sjukdom. Forskning inom medicinsk genetik, tumörbiologi, medicinsk strålningsvetenskap, klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, onkologi och molekylär geriatrik är samlad i Rudbecklaboratoriet tillsammans med flera av Akademiska sjukhusets laboratorier (klinisk genetik, klinisk immunologi och klinisk patologi).

Universitetssjukhuset

Uppsala har omfattande utbildning och forskning inom medicin knuten till universitetssjukhuset Akademiska sjukhuset i Uppsala. Här läser läkare, biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, fysioterapeuter och sjuksköterskor delar av sin utbildning.

Här finns också forskning inom institutionerna för medicinska vetenskaper, kirurgi, neurovetenskap, kvinnors och barns hälsa samt radiologi, onkologi och strålningsvetenskap.

Kontaktuppgifter - Medicinska fakulteten
 

Ångströmlaboratoriet

Ångströmlaboratoriet
Utbildning av naturvetare och ingenjörer. Forskning inom fysik, kemi, matematik och teknik och energiforskning. Ångströmlaboratoriet ett av  Europas mest avancerade laboratorier för materialforskning. Här finns också Nordens största renrum.

Historiska kulturmiljöer

Uppsala är en stad rik på historiska kulturmiljöer. Många av dessa har anknytning till Uppsala universitet.

Universitetets många anrika byggnader används än idag som undervisningslokaler, mötesplatser och arbetsplatser. Det är en  levande miljö där det gamla bryts mot det nya.