Universitetet

Hållbar utveckling

Uppsala universitet främjar en hållbar utveckling för en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa, stimulerar till engagemang, initiativ och nytänkande och bidrar till ökad kunskap och medvetenhet om utmaningarna inom hållbarhetsområdet.

Kontakt - Hållbar utveckling

Rektorsråd:
Vill du veta mer om arbetet inom hållbar utveckling vid Uppsala universitet – kontakta Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbarhetsfrågor.

Enheter:
Exempel på enheter inom Uppsala universitet som arbetar med hållbarhetsfrågor:

Dokument:

I januari 2017 genomfördes en extern granskning av universitetets arbete med Hållbar utveckling, kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Läs mer om rapporten här!