Universitetet

Ett hållbart samhälle – energi, miljö, klimat och naturresurser

Multidisciplinär forskning och breda samarbeten
Med den ökande industrialiseringen i världen följer krav på energieffektivisering och ökad primär produktion av energi. Multidisciplinär forskning och breda samarbeten mellan olika vetenskapsområden inom Uppsala universitet och med andra lärosäten är centrala områden för ytterligare satsningar.

Hållbar utveckling innehåller forskning inom många discipliner som samhällsvetenskapliga studier, till exempel policy-frågor, psykologi, miljörätt, och nationalekonomi som i samklang med naturvetenskap, materialforskning och teknikutveckling är en god grund för vidare utveckling inom ett internationellt alltmer växande område.

Forskning inom hållbar energi innefattar världsledande forskning kring solceller och solgenererade bränslen. I Centrum för Förnybar Elgenerering sker innovativ och tillämpningsnära forskning inom vågenergi, vindenergi, samt strömmande vatten, där ett stort fokus ligger på robusthet till exempel vid extrema vädersituationer. I ett elnät med ökade inslag av förnybar energi behövs strategier för kort och långtidslagring, där batteriforskningen bidrar till minskad kostnad och ökad långtidsstabilitet och prestanda. De bidrar också till utvecklingen av energieffektiva fordon.

Klimatforskningen visar på en ökad frekvens av naturkatastrofer, där både energiförsörjning i räddningsarbete, prognoser och tidiga varningssystem behöver utvecklas. Ett långsiktigt och hållbart stöd för nationella satsningar inom detta område bidrar till Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation.

Publikationer vid Uppsala universitet inom hållbar utveckling