Universitetet

Mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog

Världsledande forskning och förstklassig utbildning till global samhällsnytta. Uppgiften är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

Uppsala universitet ska:

  • utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten.
  • vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö.
  • vara öppet gentemot det omgivande samhället.
  • bidra till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar nås.
  • ha ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, ansvar och förtroende.
  • ha ett etiskt förhållningssätt och verksamhet som präglas av lika villkor.

Uppsala universitets mål och strategier

Organisation och styrning

Uppsala universitet är Sveriges första universitet – grundat 1477 – med levande kulturmiljö och ett fantastiskt studentliv. Här finns drygt 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Här bedrivs världsledande forskning och förstklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Här finns mångfald och bredd med internationell spjutspetsforskning inom nio fakulteter och ett gränslöst utbud av utbildning på grund- master- och forskarnivå.

Läs om UU i siffror