Internationalisering

Global Super Tuesday

Datum: 2017-11-07 kl 13:15 - 19.00
Plats: Blåsenhus
Arrangör: Internationella kansliet, UU Karriär, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Forum för studier av internationalisering av högre utbildning
Kontaktperson: Jonathan Schalk
E-post: jonathan.schalk@uadm.uu.se

Välkommen till en inspirerande eftermiddag och kväll på temat internationalisering av högre utbildning. Vi vänder oss till studenter, forskare och personal och berättar om fördelarna av internationalisering av högre utbildning. Det kommer finnas presentationer i tre salar samt en Study Abroad mässa där inkommande utbytesstudenter berättar om sina hemuniversitet för er som är intresserade att åka på utbyte. Kom, lyssna och låt dig inspireras.

För studenter  (lokal: Eva Netzelius)
Hit välkomnas studenter som är intresserade av utlandsstudier. Lyssna på andra studenter som har läst delar av sin utbildning utomlands och få goda råd om hur du kan tänka när du skriver en ansökan för utbytesstudier. Våra karriärvägledare berättar också hur du som student kan bli bättre på att identifiera och berätta om vilka professionella kompetenser du har fått genom din utlandserfarenhet. För studenter fortsätter kvällen 18:30 med ett samarrangemang med Avdelningen för alumnkontakter och donatorsrelationer där ni bjuds in till Gästrike-Hälsinge Nation att lyssna på Tove Lifvendahls presentation From the kitchen of GH Nation to the centre of public debate: a conversation about experience, choices and authorship. Kvällen avslutas med International Pub Night på Smålands nation.

För personal (lokal: Gunnar Johansson)
Hit välkomnas personal som vill lära sig mer om hur man som anställd vid UU kan hjälpa studenter med utlandsstudier. Vi presenterar olika sätt och verktyg för att öka den egna internationella verksamheten, ger goda exempel från institutioner som arbetar med internationalisering och ger konkreta råd i hur man på bästa sätt skriver projektförslag för EU-finansiering inom programmet Erasmus+.
Vi avslutar med en paneldiskussion där vi får höra mer om vilka positiva effekter deltagande i Erasmusprogrammet har lett till några år efter hemkomsten.

För forskare, nytt forskningsforum  (lokal: Bertil Hammer)
Den 7 november invigs ett nytt nationellt forskningsforum vid Uppsala universitet, Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering, vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hit välkomnas personal som idag arbetar med internationalisering och som vill fördjupa sina kunskaper om områdets forskningsfront. Varför väljer studenter att läsa utomlands och vad leder det till? Vilka är de globala trenderna inom internationalisering av högre utbildning? Hur har utbildning använts i internationell politik? Och hur ser det ut i andra länder?

Efter presentationerna inviger rektor Eva Åkesson Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering. Vid invigningen talar förutom rektor även Dr. Henrik Edgren, prefekt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och professor Mikael Börjesson, föreståndare vid Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering.

Fira med oss! Erasmusprogrammet 30 år
Efter invigningen avslutar vi eftermiddagen med att fira att Erasmusprogrammet i år fyller hela 30 år! Mellan kl. 17.45 – 19.00 kommer snacks serveras och scenen fyllas med tal, presentationer och musik.

Vi ber att forskare och personal gärna anmäler sitt intresse via denna länk senast den 1 november.
Studenter behöver inte anmäla sin närvaro men får gärna besöka pch dela eventet på Facebook.