Swedish Academic Collaboration Forum

Swedish Academic Collaboration Forum är ett samarbetsprojekt mellan sex svenska universitet. Samarbetet ska bidra till att utbilda och forma nästa generation av ledande forskare och beslutsfattare i att möta nuvarande och framtida globala utmaningar.

Projektet syftar till att utveckla och stärka befintliga forskningssamarbeten, skapa nya relationer och initiativ mellan forskare i Sverige och runt om i världen, skapa möjligheter till gemensamma forskningsprojekt av kritiska globala frågor, och att använda innovationsprojekt för att skapa samarbeten mellan företag och forskning.

I ett försök att främja internationella akademiska samarbeten och göra det möjligt för forskare och forskarstuderande att närma sig den globala forskningsvärlden, kommer sex ledande svenska universitet bedriva seminarier inom forskning och högre utbildning i ett antal utvalda länder.

Under 2015 och 2016 hölls seminarier i Brasilien, Kina, Indonesien, Singapore och Korea, med ett avslutande möte som äger rum i Stockholm, Sverige.

Seminarierna kommer att fokusera på frågor av gemensamt intresse, såsom hållbarhet, life science, och innovation, och kommer att anordnas i samarbete med universitet, myndigheter och berörda parter i värdländerna. Alla seminarier kommer att följa samma struktur och varva forskningspresentationer med rundabordssamtal och aktuella seminarier.

Ytterligare aktiviteter såsom studentrekryteringsmässor, alumnevenemang, stipendietävlingar, och möten med finansiärer och lokala och regionala myndigheter kommer att genomföras i kombination med seminarierna.

Mer information
För mer information om projektet, kontakta Erika Dabhilkar, enhetschef vid internationella kansliet, Uppsala universitet.

Samarbetspartners:

  • Lunds universitet: www.lu.se
  • Chalmers tekniska högskola: www.chalmers.se
  • KTH Kungliga Tekniska Högskolan: www.kth.se
  • Linköpings universitet: www.liu.se
  • Stockholms universitet: www.su.se
  • Uppsala universitet: www.uu.se

Projektet finansieras med medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).