Internationella samarbetsprojekt

Uppsala universitet ingår i ett antal universitetsövergripande internationella samarbetsprojekt.

LISTO

Listo logotypLatin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship (LISTO) är ett kapacitetsutvecklingsprojekt som finansieras av EU inom ramen för programmet Erasmus+. Projektet har en budget på omkring en miljon euro och kommer att pågå i tre år (2017-2020). LISTOs europeiska samarbetspartners är University of Valladolid i Spanien och University of Groningen i Nederländerna. Det finns tre partner universitet i Brasilien, två i Argentina och två i Uruguay. LISTO har som mål att främja utbyte av kunskap och god praxis för lärare, innovationspersonal och universitetsledning. Projektet fokuserar på tre arbetspaket: relationer mellan universitet och industri (AIMday), entreprenörskap i utbildning och universitetsstrategier för innovation.

För mer information, vänligen se: www.listoproject.eu

Kontaktperson: Philipp Baur

South Africa - Sweden University Forum

South Africa Sweden University Forum logotypSouth Africa - Sweden University Forum

(SASUF) är ett samarbetsprojekt mellan 13 svenska och 23 sydafrikanska universitet som koordineras av Uppsala universitet. Projektets syfte är att föra samman forskare, forskningsfinansiärer, näringsliv och ministerier från Sydafrika och Sverige, genom aktiviteter i båda länderna mellan 2018 och 2020. Projektet finansieras från Sverige av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och från Sydafrika av National Research Foundation och Department of Higher Education,

Nästa större aktivitet i projektet äger rum 6-10 maj 2019: 2nd South Africa – Sweden Research & Innovation Week. Under veckan beräknas en svensk delegation på cirka 250 personer att resa till Sydafrika för att delta i en vecka full av aktiviteter inom följande teman:

Tema 1: Climate change, natural resources and sustainability

Tema 2: Education for a sustainable society

Tema 3: Social transformation through change: Knowledge and social development strategies for society

Tema 4: Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa and its impact on the health systems of the two countries in the future

Tema 5: Urbanisation and cities in the 21st Century

Tema 6: Digital technologies, big data, and cybersecurity

För mer information, vänligen se: www.sasuf.org

Kontaktperson: Gustaf Cars

MIRAI

MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sex svenska universitet ochMirai logotp flera ledande japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och syftar till att stärka akademiskt samarbete mellan Sverige och Japan. MIRAI inriktar sig särskilt mot forskare som befinner sig i början av sin förskarkarriär och som vill utveckla sin kompetens i att leda forskningsprojekt inom företrädelsevis life-science, ICT, hållbarhet och innovations processer. Både Japan och Sverige har en lång tradition av innovation och investerar i storskalig infrastruktur för att bibehålla sin ledande position inom vetenskap och forskning (t.ex. MAX IV, ESS, SciLifeLab, J-PARC). MIRAI stärker och fördjupar samarbetet mellan två ledande forskningsnationer vilket banar vägen för en ny samarbetsplatform för främst unga forskare aktiva i Sverige och Japan.

Den 16-19 oktober 2017 hölls det första MIRAI-seminariet vid Lunds universitet. I Lund anordnades bl a Scientific sessions inom Ageing, Materials Science och Sustainability. Från Uppsala universitet deltog Prof Anna Rutgersson och Dr Fritjof Fagerlund (båda från Inst för geovetenskaper), Prof Martin Ingelsson (Inst för folkhälso- och vårdvetenskap), Dr Erik Lewin, Dr Reza Younesi och Dr William Brant (alla tre från från Inst för kemi). Malin Graffner Nordberg från UU Innovation deltog i ett innovationsseminarium.

Under hösten 2018 (9-12 oktober) kommer nästa stora seminarium äga rum. Denna gång i Tokyo, Japan. Under hela 2018 firas även 150-årsjubiléet för svensk-japanska relationer.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Ulrica Ouline

ACCESS

Academic Collaboration Chile Sweden (ACCESS) är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Lunds universitet, Pontificia Universidad Católica de Chile och Universidad de Chile. Syftet med projektet är

  • att främja både intra- och interdeciplinära samarbeten samt gemensamma aktiviteter inom forskning, utbildning och innovation inom temat Det hållbara samhället.
  • att förse nyexaminerade doktorander med stöd i ett tidigt skede i deras forskningskarriär.
  • att mötas och dela forskningsresultat med den akademiska världen och omvärlden.

Projktet ska bidra till ökat forskningssammarbete mellan Sverige och Chile. ACCESS nämndes som ett prioriterat projekt vid Chiles statsbesök till Sverige i maj 2016.

Schema för seminarieserien i ACCESS-projektet

Kommande seminarium:

  • Uppsala och Stockholm den 2-5 december 2019, vilket sammanfaller samma år som 200-årsjubileet av bilaterala relationer mellan Chile och Sverige!

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Gustaf Cars

För mer information se http://accesschilesweden.com/.

EVENT

EVENT är ett kapacitetsbyggande samarbetsprojekt med högskolesektorn i Vietnam inom ramen för Erasmus+ programmet. Syftet med projektet är hitta utvecklingslösningar för att tackla problemet med hög arbetslöshet bland universitetsutbildade i Vietnam. Konkreta åtgärder omfattar bland annat kompetensutveckling av existerande karriärcentra samt skapande av nya karriärcentra i Vietnam, genomföra en studie av tidigare utexaminerade studenters väg in i arbetslivet samt inkorporera utbildning inom mjuka kompetenser i universitetsutbildningen.

EVENT har en budget på cirka en miljon EUR och pågår i tre år. Samarbetspartner i projektet är KTH i Stockholm, Universiteit Groningen i Nederländerna, Universidad de Valencia i Spanien, utbildningsministeriet i Vietnam, The Institute of Labour Studies and Social Affairs samt fem vietnamesiska universitet. Projektet leds av Internationella kansliet i Uppsala samt Uppsala universitets regionala kontor i Hanoi.

Kontakt vid Uppsala universitet: Oddný Ósk Sverrisdóttir

FAPESP

São Paulo Research Foundation

Uppsala universitet har sedan 2015 ingått ett samarbete med FAPESP (São Paulo Research Foundation). Syftet är att stimulera samarbeten inom forskning genom att gemensamt utlysa forskningsmedel för forskare från Uppsala universitet och delstaten São Paulo i Brasilien.

I slutet av januari 2019 kommer Uppsala universitet och FAPESP att återigen utlysa gemensamma medel för att främja kontaktresor och samarbeten. Instruktioner och riktlinjer för ansökan kommer att publiceras i samband med utlysningen.

Läs mer om tidigare beviljade SPRINT-projekt Uppsala universitet/FAPESP

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Fanny Jonsson

För mer information, vänligen se: http://www.fapesp.br/