Korta fakta om Uppsala universitet

Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. Här finns mer än 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Universitetets nästan 5 000 forskare och lärare bedriver världsledande forskning och erbjuder ett nära på gränslöst utbud av utbildning.

Bland universitetets alumner återfinns 15 nobelpristagare, varav 8 som fick nobelpris för upptäckter som de gjorde under sin tid vid Uppsala universitet. Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck den äldre är några exempel på framstående forskare i Uppsala universitets historia.

Universitetet är indelat i tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, och teknik och naturvetenskap. Dessa är i sin tur indelade i nio fakulteter och närmare 50 institutioner totalt. Rektor sedan 2012 är Eva Åkesson.

Uppsala universitet i siffror

Omsättning och anställda

 • Omsättning: 6 741 mnkr
 • Anställda, årsmedel: 6 887 – (5 960 årsarbetskrafter)
 • Akademisk personal, årsmedel (inkl. forskarstuderande): 4 707 (3 917 årsarbetskrafter)
 • Administrativ personal, årsmedel: 2 376 (2 043 årsarbetskrafter)
 • Lokaler: 395 000 kvadratmeter

Utbildning

 • Utbildningsprogram på grundnivå: cirka 70
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå: cirka 70
 • Fristående kurser: cirka 1 900
 • Antal registrerade studenter: 42 559 – motsvarande 24 253 helårsstudenter
 • Studenter på avancerad nivå: 11 706 (motsvarande 5 639 helårsstudenter varav 57 % kvinnor)
 • Studenter på grundnivå: 34 291 (motsvarande 18 145 helårsstudenter varav 59 % kvinnor)
 • Mest eftersökta programmen: läkar-, psykolog-, jurist- och ekonomie kandidatprogrammen
 • Antal examina: 5 391 – varav 50 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: cirka 50 
 • Fristående kurser på engelska: cirka 750
 • Internationellt studentutbyte: avtal med drygt 500 universitet i cirka 50 länder
 • Avgiftsbetalande studenter: 809 (motsvarande 469 helårsstudenter)
 • Omsättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 1 989 mnkr – 30 % av total omsättning

Forskning

 • Antal doktorander: 2 406 (1 543 heltidsekvivalenter – varav 46 % kvinnor)
 • Antal doktorsexamina: 368
 • Antal licentiatexamina: 43
 • Antal vetenskapliga publikationer: 5 653
 • Antal lärare (inklusive postdoktorer): 2 138 (1 770 årsarbetskrafter – varav 41 % kvinnor)
 • Antal professorer: 709 (585 årsarbetskrafter – varav 29 % kvinnor)
 • Omsättning för forskning och forskarutbildning: 4 752 mnkr – 70 % av total omsättning
 • Forskningen är till 54 % finansierad med externa medel

Alla siffror gäller 2017. Läs mer i årsredovisningen