Kvalitetsarbete

Nytt karriärcentrum

2018-04-17

Uppsala universitet stärker stödet till forskare och skapar 2018 ett nytt karriärcentrum. Uppgiften är att stödja forskare på olika nivåer i frågor kring den egna karriären, ledarskapet och forskningsgruppen. För mer information, kontakta gärna enhetschef Carin Eriksson Lindvall.