Ny handlingsplan för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet

2018-05-17

Programmet för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet kompletteras av en handlingsplan. En ny sådan plan antogs den 10 april 2018.

Handlingsplanens syfte är att peka ut det prioriterade universitetsövergripande kvalitetsarbetet inom utbildning, forskning och administration. Planen innehåller såväl planerade som pågående åtgärder och ska ge en samlad bild av kvalitetsarbetet under åren 2018 - 2020.

Under rubriker som Världsledande forskning, Förstklassig utbildning och Så uppnår vi excellens och samhällsnytta finns de olika kvalitetsarbetena beskrivna. Bland dessa arbeten märks Nationellt system för kvalitetssäkring av forskning, Kvalitetsutveckling inom elärandeområdet vid Uppsala universitet, Excellenta lärare - uppföljning av utvärdering med mera.

Läs Handlingsplan för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet 2018-2020 i sin helhet.