Pedagogiska pristagare 2018

2018-05-24

Uppsala universitet delar varje år ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Den 22 maj utsågs 2018 års pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena

 • teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
 • juridik och samhällsvetenskap
 • medicin och farmaci
 • matematik, naturvetenskap och teknik
   

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset.

Följande personer belönas (citaten är hämtade ur motiveringarna):

 • Område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap: Johan Eriksson, institutionen för konstvetenskap, får pris bland annat för att ”hans kunskaper och engagemang inspirerar dem [studenterna] ”och för att han ”Med passion för lärande aktiverar […] studenter”
 • Område juridik och samhällsvetenskap: Ylva Ekström, institutionen för informatik och media, belönas för att hon ”arbetar kollegialt med att stötta lärare och är en brobyggare mellan individer, ämnen och institutioner.”
 • Område medicin och farmaci: Jörgen Bengtsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap får pris eftersom han gärna ”testar […] nya pedagogiska grepp, såsom "flipped classroom", för att aktivera studenterna och utnyttja lärartiden mer effektivt.”
 • Område matematik, teknik och naturvetenskap: Björn Victor, institutionen för informationsteknologi belönas för att han är ”en engagerad och diskussionsglad lärare som inspirerar kollegor” och för att han ”Med gedigen pedagogisk erfarenhet och lyhördhet utvecklar […] kurser med studentcentrerat lärande.”
 • Fria priset går till Orsi Husz, Ekonomisk-historiska institutionen för att hon ”stärker doktoranders internationella erfarenheter och kontaktnät” och ”stimulerar också doktorander att tillägna sig och utveckla pedagogiska färdigheter.”

Varje pristagare får 20 000 kronor och ett diplom. Priserna delas ut på professorsinstallationen i november.

För mer information, kontakta Jöran Rehn, joran.rehn@uadm.uu.se