NU2018, Det akademiska lärarskapet 9-11 oktober 2018

VAD ÄR NU2018? NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen.
Sista anmälningsdag är den 15 september 2018. För mer information och anmälan se http://www.nu2018.se/