Ny lärplattform och kompetensutveckling för alla lärare

Uppsala universitet ska införa en ny lärplattform (Learning Management System, LMS) som ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.

Parallellt med införandet av det nya systemet görs en satsning på kompetensutveckling inom e-lärande för universitetets lärare. Lärare som ska undervisa i den nya lärplattformen under höstterminen 2019 kommer att få tillgång till systemet under våren för att lägga upp och planera sina kurser.

Projektgruppen ledd av en styrgrupp har båda representanter från alla vetenskapsområden.

Läs mer om bakgrunden till satsningen

Dessutom pågår arbetet med att utveckla former för digital examination. En inventering av behov har genomförts av en särskild arbetsgrupp. System och rutiner för att hantera frågor kring teknik, säkerhet och lokaler utvecklas. Läs mer om digital tentamen vid Uppsala universitet

Har du frågor? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se